Quy định chung

Khi Quý khách truy cập vào website của chúng tôi có nghĩa Quý khách đồng ý với các điều khoản sau đây. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa thêm hoặc lược bỏ bất kỳ nội dung nào trong Quy định này và bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên website mà không cần thông báo trước.

1. Định nghĩa, thuật ngữ:

“Chúng tôi”: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM

“Khách hàng”, “Người sử dụng”: là người sử dụng website này hoặc là khách hàng của Dược phẩm Phương Nam.

2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng:

– Nghiêm cấm sử dụng hoặc copy bất kỳ phần nào thông tin của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.
– Tuân thủ và chịu trách nhiệm theo các quy định của Nhà nước và quốc tế về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bí mật quốc gia, an ninh, văn hóa.

– Website sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về sản phẩm của Dược phẩm Phương Nam, quý khách liên hệ trực tiếp chung thôi qua email newgel.vn@gmail.com hoặc điện thoại (0292) 3822 212. Website không có tích hợp chức năng mua hàng.

3. Quy định về bảo mật thông tin.

Website không có chức năng đăng ký thành viên, quý khách hàng không đăng ký hay khai báo bất kỳ thông tin cá nhân nào trên website.


Sản phẩm nổi bật

Bài viết nổi bật

Vui lòng chờ